MT Kloak og Byg.

Vi kan - vi vil - vi gør det.

 

Aut. kloakmester og Certificeret rottespærremontør + Rottefænger

Alt kloakarbejde.

Entreprenør arbejde.

Alt Kloak og entreprenør arbejde samt mindre tømmerarbejde udføres.

MT Ejendomsservice

Et firma under MT kloak og byg

Ejendomsservice - omhandler alt, lige fra trappevask, snerydning, havearbejde, alm. vedligeholdelse inde som ude, fraflytning, besigelse af lejligheder ved fraflytning, m.m.

Firmaet udfører :

Alt kloakarbejde.

Rensning / spuling af

kloakledninger /

forstoppelser.

Lægning af ny

kloakledninger / brønde.

Afløbs teknik.

Dræn opgaver.

Renoverings opgaver

inde / ude.

Tilbygninger - ny

kloakledning /

tilslutning.

Nedsivnings anlæg.

Faskiner.

Højvandslukke.

TV - inspektion.

Haveanlæg.

Terasser.

Indkørsler.

Mindre beton /

støbearbejde.

Mindre tømmerarbejde.

Ejendomsservice.

Udlejning af materiel.

Jordvarmeanlæg.

Aut. Kloakmester.

Certificeret Rotte-

spærremontør.

Michael Throksø

Hvedevej 5

4040 Jyllinge.

Tlf. 5085 1990

CVR: 35670920

Autorisations nr.:

KFUL-05309

 

Mail :

michael@mtkloakogbyg.dk

www.mtkloakogbyg.dk