MT Kloak og Byg.aps

Vi kan - vi vil - vi gør det. " og en lille lort bedre "

 

Aut. kloakmester, Certificeret rottespærremontør og Rottefænger.

Lille entreprenør.

 

 

 

 

 

Rensning af brønde/kloakledninger ved forstoppelse.

 

Spuling af ledninger fra ø 75 til ø 160 med 140 bar.

Spuling af ledninger fra ø 32 til ø 75 med mindre højtryksspuler. Ofte foregår det indefra huset.

 

OBS OBS!!!!

 

Forebyg dine forstoppelser - Rens/spul dine kloakledninger, ( pvc ledning ) min. hvert andet år samt oprensning af kælderskakte, tagnedløbsbrønde, sandfangsbrønde, skelbrønd, spule/rensebrønde. Betonrør har som ofte ikke godt af den hårde behandling som foregår ved spuling. Men det kan lade sig gøre med vores "mini" anlæg, da vi kan just. trykket og hermed mindske de ødelæggelser man taler om i gamle betonledninger. Vi anbefaler stadig, alt efter vilkår på kloakledningen, at få spulet sine ledninger.

 

Det danske vejr bliver mere hårdt og voldsommere, vores regnskyl bliver længere og voldsommere. Så vi, som alm. borgere, kan hjælpe os selv ved at få renset vores kloakledninger, så vi undgår "mindre" oversvømmelser hjemme. Det er altid godt over for kommunen og forsikringsselskabet, at kunne dokumentere ved uheld/oversvømmelse, at man har forsøgt at forebygge forstoppelse ved/i egen kloak ledninger at få renset/spulet sine ledninger, som minimum hvert 2 år. Ofte står man bedre ved erstatning.

Der kan gennem årenes løb, opstå fedt propper eller aflejringer i kloaknettet i form af sæberester m.m. og i nedløbs- og sandfangsbrønde kommer der blade, jord og sand i brønden som så løber ud i kloakledningen med farer for en forstoppelse.

Jeg anbefaler med den erfaring og det matriel jeg kører rundt med, at få tjekket sine kloakledninger. Jeg har gennem årene, hjulpet mange kunder og forbygget flere "uheld" ved at få renset / spulet sine kloakledninger. Og har endnu ikke haft nogen kunder som har vendt tilbage med ødelagte kloakledninger.

 

 

Tv - inspektion.

 

 

Det er en vigtig del af en kloakmesters værktøj, at kunne se i kloaksystemmet, ofte kan vi se kundens problem og med meget stor præcision fortælle hvor langt inde problemet er. Det kan være kunden gentagende gange har haft problemer med forstoppelse eller "mærkelige" lyde fra kloakken. Der kan være sætningsskader på gamle rør eller gl. beton- / lerrør som er faldet sammen, manglende fald eller tilbage fald på røret og i væreste fald et rotte angreb. Der er mulighed for få en cd skive med optagelse fra tv - inspektionen, som man så kan bruge til sit forsikringsselskab i en verserende sag. Vi er behjælplige med anmeldelsen og kontakten til Jeres forsikringsselskab.

Mange forsikringsselskaber dækker omkostningerne ved kloaksspuling og efterfølgende TV - inspektion ved skader på Jeres kloaknet.

Der spules som oftes først inden man sætter kamaraet ned i rørerne.

 

 

Bygge opgaver :

 

 

Hvorfor nu bygge opgaver.... Sådan startede jeg firmaet. Jeg har altid - fra helt ung - gået og hjulet mine forældre med deres gammel hus og efterfølgende renoveret hos venner og bekendte, indtil jeg selv købte mit eget hus og derfra startede et lille firma, som jeg så videreudviklede til også kloakarbejde efter som man ofte støder inde i kloakarbejde når man laver tilbygninger/ny bygninger/renoverings opgaver - både indvendigt som udvendigt eller bare en flot indkørsel/have anlæg. Oftes er vi ude for at skulle grave i haveanlæg og indkørsler ifbm. renovering af kloaknettet og der er det oftes kunden ønsker sin indkørsel lagt om, når vi nu alligevel har en del af fliserne oppe, måske der skal laves en carport efterfølgende når kloakledningen er renoveret.